Wednesday, 28 September 2022

ແຜນຍຸດທະສາດ


ປຶ້ມການກຳເນີດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດທຶນລາວ


ນິຕິກໍາ


ບົດລາຍງານ

 

ແຈ້ງການ


ຂ່າວ

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ASEAN Capital Markets Forum Deputies (ACMF Deputies)
2022-09-21 15:12:24
News

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນ ...

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບຄັ້ງທີ 1 (Board Leadership Program)
2022-09-09 14:06:07
News

ເພື່ອເປັນການເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຂອງວິສາຫະກິດ ເນື່ອງຈາກ ທຸກວຽກງານ ຫຼື ທຸກໆທຸລະກິດທີ່ຈະດຳເນີນ ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃຫ້ແກ່ 7 ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ
2022-09-08 13:12:21
News

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 5 ກັນຍາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ...

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
2022-09-06 14:03:09
News

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີ 2022 ໃນການເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳກໍຄື: ບັນດາລະບຽບການ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ ແລະ ປັບ ...

ກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ II ປີ 2022
2022-09-05 16:10:19
News

ເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ຄຄຊ) ຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2022 ແລະ ລາຍງານທິດທ ...

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ແລະ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
2022-09-01 15:41:39
News

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນການທະນາຄານ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ 2 ຝ່າຍ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນ ...

ອ່ານຂ່າວທັງໜົດ>>