Tuesday, 27 June 2017

ລາຍງານການເຂົ້າ​ຊົມ​ເວັບ​ໄຊ ສຳ​ນັກ​ງານ ຄ​ຄ​ຊ

ກະ​ລຸ​ນາເລືອກ​ປະ​ເພດ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ:


ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ
ລຳ​ດັບ ເມນູ ຈຳ​ນວນ​ຄັ້ງ​ເຂົ້າ​ຊົ​ມ
1 ກ່ຽວກັບ ຄຄຊ 6927
2 ນິຕິກໍາ 15512
3 ການສະເໜີຂາຍຫຼັກຊັບ 4023
4 ສະຖາບັນສື່ກາງດ້ານຫຼັກຊັບ 3743
5 ການຮ່ວມມືສາກົນ 3269
6 ຄວາມຮູ້ຕະຫຼາດທຶນ 5314
ລວມ 38788