Saturday 04 April 2023

ຂ່າວສານ


ກອງປະຊຸມ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 38 ຢູ່ທີ່ ຢອກຈາກາຕ່າ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ
2023-03-22 08:34:21
Link to read more...

ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2023 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 38 ຢູ່...

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ
2023-02-27 15:13:47
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຈຳສຳນັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ), ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລວມໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງປະຖົມ...

ກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຄັ້ງທີ I ປີ 2023
2023-02-22 09:51:57
Link to read more...

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 21 ກຸມພາ 2023 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຫຼື ຄຄຊ ໄດ້ຖືກໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ພະນະທ່ານ ສອນ...

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Audit)
2023-02-06 10:33:10
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2023 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ເອພີເອັມລາວ ຈໍາກັດ ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບພາຍໃນ (Internal Au...

ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ 37 ຢູ່ທີ່ ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ
2022-11-17 20:14:39
Link to read more...

ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF Chairs meeting) ຄັ້ງທີ ...

ກອງປະຊຸມ ສໍາມະນາ ລະຫວ່າງ ສຄຄຊ ແລະ ຄຄຊ ສປ ຈີນ Webinar ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ”
2022-11-02 16:33:24
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ສໍານັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ຮ່ວມກັບ ຄຄຊ ສປ ຈີນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກຂຶ້ນໃນຫົວຂໍ້: “ການ...

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ຮຸ້ນກູ້ໃນ ສປປ ລາວ”
2022-11-02 16:13:09
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມຄລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນສາກົນ (IFC) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໃນຫົວຂໍ...

ຂະບວນການກິລາຍ່າງ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເພື່ອຊົມເຊີຍວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 12 ປີ
2022-11-02 16:06:10
Link to read more...

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 6 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2022 ທີ່ ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະອໍານວຍການ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕະຫຼາດທຶນ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈ...

ກອງປະຊຸມເສວະນາກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ (Securities Panel Discussion)
2022-10-20 17:12:33
Link to read more...

ເພື່ອເປັນການຂໍ່ານັບຮັບຕ້ອນວັນສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດທຶນລາວ ຄົບຮອບ 12 ປີ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະບວນການວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ ໃນວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳ...

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ASEAN Capital Markets Forum Deputies (ACMF Deputies)
2022-09-21 15:12:24
Link to read more...

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2022 ສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ (ສຄຄຊ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ໃນຫົວຂໍ້: “ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນອາຊຽນ ASEAN Capital Markets Forum Deputies (ACMF...


ປະມວນຜົນພ່າຍໃນ 0.0092601776123047 ວິນາທີ